กิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

กิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา และ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมใจจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย