ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) ชั้น 9
เลขที่ 38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160

โทรศัพท์/โทรสาร 02-868-6852
โทรศัพท์ 02-457-0068  ext.  5329
เบอร์กลาง ม.สยาม 02-867-8000
E-mail phd_ed2@siam.edu

สถานที่ติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น โทร. 02-868-6852  Fax. 02-868-6852

ห้องเรียน
บัณฑิตศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาโท (สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา และปริญญาเอก (สาขาการบริหารการศึกษา) มีห้องเรียน 3 ห้อง ได้แก่  อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น ชั้นที่ 9 ห้อง 19-902 และ 19-905 ชั้นที่ 8 ห้องเรียนบัรฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์